Fietspooling:
 

Als sportieve school proberen wij onze leerlingen zoveel mogelijk aan te moedigen te voet of met de fiets naar school te komen.  Tevens beseffen wij dat het als ouder niet altijd evident is dit in de praktijk om te zetten : op sommige dagen kan je meefietsen, op andere dagen niet.  Misschien zet je je kind uit praktische redenen af met de wagen op weg naar je werk... terwijl het eigenlijk liever met de fiets zou gaan, maar dit voor jou niet haalbaar is.

Daarom is de school op zoek naar een manier om kinderen de gelegenheid te geven op een milieuvriendelijke en tegelijk veilige manier naar school te gaan. We denken aan een initiatief dat al heel wat Vlaamse scholen met succes toepassen, namelijk fietspoolen (meer info: www.fietspooling.be)
 
Interesse om dit te steunen. Vul de bevraging in.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Verkeersweek 20 t.e.m. 24 mei:

Tijdens deze week zetten we nog eens extra in op de verkeersvaardigeheden bij onze kinderen. Er zijn heel wat kansen voor de kinderen om een brevet te halen in het fietsen op stappen. Het belooft dus een spannende en goed gevulde week te worden. Over de volledige planningen lezen jullie meer in de brieven:
 
Brief kleuterschool
Brief lagere school
 
 
We brengen op deze pagina graag dag per dag verslag uit van onze verkeersweek. Hou onze verkeerspagina dus goed in de gaten!
 
Bekijk hier heel wat leuke foto's van onze activiteiten!
 
Maandag 20 mei
 
Om de verkeersweek in te zetten konden onze kinderen genieten van een toneelstukje dat gebracht werd door twee kinderen van het vijfde leerjaar. Dit in het teken van zichtbaarheid in het verkeer.
 
    
 
Onder het toeziend oog van de lokale politie kregen de kinderen enkele klassen van de lagere school een fietsparcours voorgeschoteld waarbij heel wat vaardigheden werden getest. Ook de fietsen werden aan een controle onderworpen zodat kinderen weten of hun fiets veilig is om zich ermee in het verkeer te begeven.
 
Dinsdag 21 mei
 
Vandaag was het de beurt aan onze kleuters om hun fietsvaardigheden te testen in een parcours op onze speelplaats. Actie-reactie, stuurvaardigheid, stoppen voor het rode licht, ... en nog zoveel meer. Onze kleuters hebben veel geoefend en beleefden er plezier aan!
 
Ook voor onze leerlingen van het zesde leerjaar was het een spannende voormiddag. Zij namen deel aan het 'Grote fietsexamen' van Ranst. Zij hopen geslaagd te zijn, een bevestiging dat ze klaar zijn om zich alleen in het verkeer te begeven met de fiets.
 
De kinderen van de lagere school kregen vandaag een kwis voorgeschoteld om hun kennis ivm verkeer wat op te frissen. Ren je rot!
 
De leerlingen van ons vierde leerjaar kregen een kans om zich voor te breiden op hun voetgangersexamen.
 
De leerlingen van het tweede leerjaar hebben vandaag gertracht om hun voetgangersbrevet te behalen.
 
Woensdag 22 mei
 
Vandaag konden onze oudste kleuters en de overige klassen van de lagere school hun fietsvaardigheden tonen aan de politieagenten. Slalom, remmen, arm uitsteken, een 8 rijden, ... het lukte hen allemaal. En oefening baart kunst. Dat blijft zeker de boodschap!
 
Donderdag 23 mei 
 
 Vandaag kregen onze kleuters de kans om hun loopfietsbrevet te behalen. Hun behendigheid met de loopfiets werd op verschillende manieren op de proef gesteld. Met de nodige aanmoedigingen hebben ze alles tot een goed einde gebracht.
 
Onze leerlingen van de lagere school kregen de verkeersborden nog eens voorgeschoteld, maar deze waren voor de gelegenheid in stukken geknipt. Het was dus puzzelen geblazen!
 
Onze leerlingen van het vierde leerjaar gingen alleen de straat op. Op verschillende plaatsen moesten ze tonen dat ze klaar zijn om zich als voetganger alleen in het verkeer te begeven. Bij elke opdracht werden ze uitvoerig geobserveerd.
 
Vrijdag 24 mei
 
Vandaag konden de oudste kleuters hun eerste voetgangersbrevet halen. Ze hebben hier gedurende het schooljaar naartoe gewerkt en nu was het aan hen om te tonen dat ze de principes voor het oversteken onder de knie hebben. Uiteraard in een beschermde omgeving.
 
We sloten onze week af met het Straplied. Samen zingen en dansen, blijven schitteren en natuurlijk allen blijven STRAPPEN!
 
Ik sluit graag af met een woord van dank aan onze verkeersouders (en andere ouders) die een handje hebben toegestoken tijdens één of meerdere van onze activiteiten. Zonder jullie hulp kunnen we onze kinderen deze kansen niet geven. Bedankt! 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Dragen fietshelm:
 
De school heeft geinvesteerd in de veiligheid voor elk kind met de aankoop van enkele fietshelmen. Voortaan verplichten we dus ook elk kind om een fietshelm te dragen wanneer we een activiteit, uitstap, ... plannen met de fiets. Wie zelf niet over een helm beschikt zal er dus één van de school kunnen lenen.
 
Hiermee willen we da aandacht vestigen op het dragen van een fietshelm. Dit draagt immers zeer sterk bij tot de bescherming van onze kinderen bij het fietsen.
 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Verkeersweek:

We zijn in volle voorbereiding naar de verkeersweek die zal starten op 20 mei. In deze week zullen er tal van activiteiten doorgaan voor onze kinderen. Ook zullen heel wat van onze kinderen hun brevetten kunnen behalen. Hiervoor hebben we heel wat helpende handen nodig en doen we graag beroep op de hulp van onze verkeersouders.
Lees hier de brief.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Heraanleg parking en Venusstraat:

Reeds vele jaren werd er gesproken over een heraanleg van de Venusstraat en de parking bij de parochiezaal. Dit met het ook op een verkeersveilige schoolomgeving en met veel oog voor de zwakke weggebruiker. 
Wij zijn dan ook erg blij dat de werken op dinsdag 23 april zullen starten!
 
Bekijk hier het ontwerpplan.
 
Omdat deze werken toch voor wat hinder kunnen zorgen tot aan het einde van het schooljaar, zal je regelmatig op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en de eventuele nieuwe afspraken:
 

Info rond verkeerssituatie rondom de school              26 april 2019  

Belangrijke info betreffende verkeerssituatie             5 april 2019

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lichtjeswandeling:

Vandaag, 18 december, maakten we met alle kinderen van de school een sfeervolle lichtjeswandeling doorheen de wijk 'De Knod'. Wij danken de buurtbewoners voor de kaarsjes, mooie verlichting, ...
Deze wandeling stond hoofdzakelijk in het teken van gezelligheid, maar daarnaast werd er ook aandacht besteed aan de verkeersveiligheid en waren er enkele oefenkansen voor de kinderen. Met een kleuter aan de hand kregen onze leerlingen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een jonger kind, en dat in het verkeer. Het werd een leuke en leerrijke wandeling.
 
Bekijk hier de foto's en proef mee van de sfeer.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Wij worden graag gezien!
 
We starten onze fluoacties op maandag 5 november met het uitdelen van een fluovest geschonken door de school! We hopen dat onze kinderen deze met trots zullen dragen.
De acties zoals beschreven zullen lopen tot aan de krokusvakantie:
 
1e actie:
Op geregelde tijdstippen zullen we tellen hoeveel kinderen fluo dragen. Dit is onaangekondigd en zal genoteerd worden in de klas.
 
Uitdaging: Als de kinderen tegen 26 februari 2019 op deze teller 2250 getelde fluovestjes (totaal van alle telmomenten samen= we streven naar 90%) kunnen laten verschijnen, dan zal er op 28 februari een heus frietjesfeest georganiseerd worden voor alle kinderen.
 
13 november  214 (85,6%)
28 november   220   (88 %)
10 december   235   (94%) KNAP!
20 december   241 (96,4%) SCHITTEREND!
9 januari   233  (93,2%) KNAP GEDAAN. 
18 januari     232  (92,7%)  MOOI ZO!
29 januari     234 (93,6%) HELEMAAL TOP!
8 februari      222 (88,8%) NOG AANDACHT HOUDEN!!
12 februari        233 (93,2%) YIHAA!!
26 februari        240 (96%) Jullie zijn HELDEN!
 
De teller staat nu op:       2304    (92,16%)
 
 
    
 
De eerste telling was alvast een succes, maar net niet genoeg...
Met dank aan de enthousiaste leerlingen die ons hielpen. 
Bekijk de foto's hier. 
 
 
2e actie:
Aan de schoolpoort zullen onze kleuters geregeld beloond worden met een stempel bij het dragen van hun fluovest.
 
De leerlingen van de lagere school willen we belonen met een nummertje voor onze tombola. Hou dit nummertje goed bij.
 
De ouders die het goede voorbeeld geven aan hun kinderen willen we ook belonen met een nummertje voor onze tombola. Hou dit nummertje goed bij.
 
TOMBOLA: Op elke teldag zullen er enkele prijzen verloot worden; met als hoofdprijs een bioscoopticket
 Prijzen kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
 
De winnende nummers zijn :
 
Hou onze verkeerspagina dus goed in het oog!
 
 Winnaars dinsdag 13 november:
26  bioscoopticket Proficiat Louise Gysels!
48  leuke verrassing
104  leuke verrassing
108  leuke verrassing
18  leuke verrassing
 
Winnaars woensdag 28 november:
186  bioscoopticket Proficiat!
248  fluotastisch geschenk
229  fluotastisch geschenk
212  fluotastisch geschenk
99  fluotastisch geschenk
 
Winnaars maandag 10 december 2018:
376  bioscoopticket Proficiat Yana Van Leugenhaege!
449  bioscoopticket Proficiat Rhune Palmers!
293  fluotastisch geschenk
295  fluotastisch geschenk
333  fluotastisch geschenk
343  fluotastisch geschenk
417  fluotastisch geschenk
427  fluotastisch geschenk
 
Winnaars donderdag 20 december 2018:
80  bioscoopticket Proficiat Flore Aerts!
43  bioscoopticket Proficiat Andreas Van Geys (Kerstbonus ;-))
460 fluotastisch geschenk
472 fluotastisch geschenk
496 fluotastisch geschenk
63 fluotastisch geschenk
463 fluotastisch geschenk 
 
Winnaars donderdag 9 januari 2019:
397  bioscoopticket Proficiat ... !
244 fluotastisch geschenk
246 fluotastisch geschenk
251 fluotastisch geschenk
304 fluotastisch geschenk
307 fluotastisch geschenk
400 fluotastisch geschenk
 
Winnaars donderdag 18 januari 2019:
3  bioscoopticket Proficiat Ella Mathieu!
30  bioscoopticket Proficiat Louise Carron!
17 fluotastisch geschenk
86 fluotastisch geschenk
100 fluotastisch geschenk
124 fluotastisch geschenk
125 fluotastisch geschenk
141 fluotastisch geschenk
 
Winnaars donderdag 29 januari 2019:
157  bioscoopticket Proficiat ... !
148 fluotastisch geschenk
171 fluotastisch geschenk
231 fluotastisch geschenk
233 fluotastisch geschenk
279 fluotastisch geschenk
281 fluotastisch geschenk
 
Winnaars donderdag 8 februari 2019:
283  bioscoopticket Proficiat ... !
320  bioscoopticket Proficiat ... !
260 fluotastisch geschenk
277 fluotastisch geschenk
290 fluotastisch geschenk
304 fluotastisch geschenk
322 fluotastisch geschenk
347 fluotastisch geschenk
367 fluotastisch geschenk
 
Winnaars dinsdag 12 februari 2019:
457  bioscoopticket Proficiat!
495  bioscoopticket Proficiat!
1   fluotastisch geschenk
429  fluotastisch geschenk
440  fluotastisch geschenk
462  fluotastisch geschenk
475  fluotastisch geschenk
491  fluotastisch geschenk
 
Winnaars dinsdag 26 februari 2019:
EXTRA GROTE PRIJZENPOT!
roze 96    bioscoopticket Proficiat, Flore Aerts!
geel 134    bioscoopticket Proficiat Seppe De Pooter!
wit 10     fluotastisch geschenk
 wit 13     fluotastisch geschenk
roze 54   fluotastisch geschenk
roze 84   fluotastisch geschenk
geel 102   fluotastisch geschenk
geel 116   fluotastisch geschenk
geel 120   fluotastisch geschenk
geel 127   fluotastisch geschenk
geel 128   fluotastisch geschenk
geel 129   fluotastisch geschenk
geel 132   fluotastisch geschenk
 
 
 
 Prijs af te halen op het secretariaat.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Verkeersdagen:

Op dinsdag 16 oktober werd er in de lagere school extra aandacht besteed aan het oefenen van enkele verkeersvaardigheden. Zo werd in het eerste en tweede leerjaar het principe van een busevacuatie nog eens herhaald. Iets wat onze leerlingen bij elke zwembeurt oefenen! Daarnaast waren er in beschermde omgeving enkele oefeningen gericht op voetgangers in het verkeer.
Met de leerlingen van de tweede graad gingen we een stapje verder. Zij kregen al wat moeilijkere verkeerssituaties voorgeschoteld.
De leerlingen van de derde graad kregen de kans om in kleine groepjes te weg op te gaan en daar in de praktijk hun kennis toe te passen. 
 
Op donderdag 18 oktober was het dan de beurt aan onze kleuters. Door middel van allerlei spelvormen brachten we hen enkele belangrijke principes bij die de veiligheid als voetganger te goed komen: steeds aan de huizenkant stappen, veilig oversteken volgens de gekende stapjes, ...
Ook voor hen werd het een leerrijke ervaring.
 
De kleuters, die klas per klas, tijdens een speeltijd mogen fietsen hebben nu ook een echt verkeerpark gekregen!
 
 
Met onze mobiele verkeerslichten en verkeersborden kunnen we hen nu spelenderwijs laten kennismaken met verschillende verkeersituaties. Dankzij de subsidies van 10op10 werd dit mogelijk gemaakt.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
STRAPPEN een FEEST!

Vandaag werd de straat voor onze school volledig autovrij gemaakt. Onze kinderen hadden dus de kans om hun fietsvaardigheden te oefenen in een realistische en toch veilige omgeving.
 
In de voormiddag was het eerst de beurt aan de kinderen van de lagere school. Alle fietsen kregen een duchtige controle zodat ze veilig zijn, of kunnen gemaakt worden, om zich in het verkeer te begeven.
De kinderen van L4-L6 ontmoetten op hun parcours zelfs een echte agent die op het kruispunt het verkeer regelde. 
 
Na de middag peddelden en fietsten onze kleuters er op los en kwamen op hun weg verschillende hindernissen tegen.
 
Foto's op de klasblogs.
 
Onze kinderen swingenden ook mee op het Straplied. 
Bekijk hier het filmpje.
 
Alles bij elkaar een erg geslaagde dag. En dan nu... blijven STRAPPEN!
 
 
Strapdag op vrijdag 21 september:

Ook dit jaar willen we weer volop inzetten op verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Komende vrijdag, 21 september 2018, is het Strapdag. Een dag die volledig in het teken staat van STAPPEN en TRAPPEN! We vragen daarom aan de kinderen om met de fiets, te voet, met de step naar school te komen.

We zullen deze dag benutten om de fietsvaardigheid van de kinderen te verbeteren, een fietscontrole te doen, met een agent enkele bevelen te oefenen, te fietsen in een beschermde omgeving,  .... Kortom, een dag die volledig in het teken staat van veilig fietsen in het verkeer.
 
Meer info in deze brief.
 
Wil je alvast de benen opwarmen om met de fiets of te voet naar school te komen? Dans dan mee met het Straplied.
 
 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°