Veiligheid van onze kinderen boven alles


Ook dit schooljaar 2020-2021 blijven we inzetten op de veiligheid van onze kinderen in het verkeer. Vorige schooljaren hebben we hard gestreefd naar het behalen van deellabel 2 van het 10/10-project. Dat is nu gelukt en geeft ons de moed om op die lijn verder in te zetten op verkeerseducatie. We geloven dat we hier voor kinderen en de schoolomgeving het verschil kunnen maken.
Er zullen dus ook dit schooljaar heel wat acties en activiteiten zijn om de verkeersveiligheid in het licht te stellen, uiteraard steeds afhankelijk van de heersende veiligheidsvoorschriften voor Corona.
Laten we er samen alsnog een leerrijk en verkeersveilig schooljaar van maken!
  
  
Alle activiteiten en acties voor verkeer plannen we met het oog op het behalen van een medaille tegen het einde van dit schooljaar.
 

Wat zijn onze doelstellingen?

 

We leren de kinderen veilig STAPPEN met

  • het Voetgangersbrevet Brons (derde kleuterklas)
  • het Voetgangersbrevet Zilver (eerste graad + derde leerjaar)
  • Het Grote Voetgangersexamen (Voetgangersbrevet Goud) (vierde leerjaar)

We leren de kinderen veilig TRAPPEN en vaardig fietsen met

  • Het loopfietsbrevet voor de 3-jarige kleuters
  • Het Grote Fietsexamen (Fietsbrevet via de politie Ranst) (zesde leerjaar)

We testen de kennis van onze leerlingen via De Grote Verkeerstoets (vijfde leerjaar)

Daarnaast zullen wij gedurende het volledige schooljaar:

 

  • Kinderen (en ouders) sensibiliseren om te voet of met de fiets naar school te komen.

  • Kinderen (en ouders) blijven sensibiliseren om fluo, helm, ... te dragen om je op die manier veiliger in het verkeer te begeven.

  • Kinderen regelmatig een busevacuatie laten oefenen door op die manier de bus te verlaten bij schoolzwemmen en schooluitstappen.

  •  ...
 
  

Fluo-actie:

 

Willen jullie alle kinderen van de klas nu reeds warm maken voor onze jaarlijkse fluo actie! Deze start op maandag 16 november (na de herfstvakantie). Zij zouden dan al zeker hun fluohesje moeten dragen om die week al een fluo strook te verdienen. Op de maandopening wordt alles uitgelegd aan de leerlingen en kleuters. 

Hoe gaat alles in zijn werk voor de lagere school: 

Elke leerling krijgt een tabel (blad papier) die ze zelf invullen.

Zij zetten elke dag een kruisje als ze hun fluohesje dragen. Als ze vijf kruisjes hebben, krijgen ze op vrijdag van de leerkracht een fluo strook papier die ze deponeren in de fluo brievenbus in de hal

Er is ook een groepje “verkeer” (enkele leerlingen van het zesde leerjaar) die elke vrijdag de brievenbus in de hal mogen leegmaken en van alle stroken een slinger maken in de refter. 

Het is de bedoeling dat deze slinger op het einde van de actie, na twaalf weken, 65 meter lang is. Pas dan hebben ze een frietjesfeest ( maandag 1 maart 2021) verdiend. Af en toe zal er een tussentijdse telling (meting) gebeuren.

Momenteel hebben ze    66,30   meter (op 26/02) verzameld.

Proificiat! De leerlingen hebben (met een beetje hulp van de kleuters) hun doel bereikt!

 Hoe gaat alles in zijn werk voor de kleuterschool:

Alle kleuters hielpen mee aan de fluo brievenbus die nu in de kleuterzaal staat.

De kleuterleidsters krijgen ook een tabel voor hun klas. Zij duiden zelf aan wie wanneer een hesje draagt. Als de kleuter vijf dagen op vijf zijn hesje aan had krijgt zij/hij op vrijdag een fluo strook die ze zelf in de brievenbus steken. 

Enkele vijfjarige kleuters  mogen elke vrijdagnamiddag meehelpen om van de stroken, uit onze brievenbus, een slinger te maken. Deze wordt opgehangen in de kleuterzaal.

Deze moet op het einde van de actie 40 meter lang zijn. Pas dan hebben ze een frietjesfeest (maandag 1 maart 2021) verdiend. Af en toe zal er een tussentijdse telling (meting) gebeuren.

Momenteel hebben ze    40,3   meter (op 05/02) verzameld.

Proificiat! De kleuters hebben hun doel bereikt!

 
  Op maandag 1 maart zal er dus een Frietjesfeest plaatsvinden! 
Met dank aan onze sponsor:
 

Strapdag


Ook dit jaar willen we weer volop inzetten op verkeersveiligheid en verkeerseducatie.
                                     

Op vrijdag 18 september, is het Strapdag. Een dag die volledig in het teken staat van  TRAPPEN! We vragen daarom aan alle kinderen om met de fiets naar school te komen, voorzien van een fluohesje en helm.

We zullen deze dag benutten om de fietsvaardigheid van de kinderen te verbeteren in een beschermde omgeving.
 
 
 
 

 Subsidies 10op10 (Provincie Antwerpen


We zijn erg blij te mogen melden dat onze beide subsidieaanvragen bij 10op10 (Provincie Antwerpen) werden goedgekeurd. 

Met de subsidie van € 2 022,47 konden we heel wat fietsjes, een verkeerslicht en nog wat leuke materialen aankopen om onze verkeerseducatie nog sterker te maken.
 
 
  


Met de subsidie van € 5 000 konden we nieuwe fietsenrekken aankopen. Er zal ook nog verder werk worden gemaakt van een nieuwe overkapping.
 


Wij danken de provincie Antwerpen voor de steun!