Hier kan u vanaf nu digitaal het schoolreglement en ons opvoedingsproject raadplegen:

          Schoolreglement schooljaar 2019-2020

          Opvoedingsproject van onze school

Om u op de hoogte te houden van de nieuwe regelgevingen verwijs ik naar:

           Infobundel onderwijsregelgeving 2019 

                           (Katholiek onderwijs Vlaanderen)

Jaarlijks is er een akkoordverklaring nodig van de ouders. Voor het schooljaar 2019-2020 vindt u deze door hier te klikken.

__________________________________________________________________

Tijdens onze infoavond in september krijgt u steeds een nieuwe infobrochure in handen voor het nieuwe schooljaar. Hierin vindt u heel wat nuttige informatie betreffende de werking van onze school. Meer dan de moeite waard om door te nemen!

Hier kan u  de infobrochure digitaal raadplegen:

           Infobrochure schooljaar 2019-2020