* Afwezigheden

Indien uw kind afwezig is, vragen wij de school hiervan zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.

Om een afwezigheid wegens ziekte te wettigen, vindt u hier:

Ziektebriefjes (z-briefjes) 

OPGELET! Indien uw kind afwezig is in de week voor of na een vakantie is dit briefje NIET voldoende en dient u een doktersbriefje te voorzien.

* Medicatie op school

Indien uw kind medicatie dient in te nemen tijdens de lesuren is het verplicht om enkele documenten in te vullen. We hebben daarvoor uw toestemming en die van een arts nodig.

- Meer info is te lezen in de begeleidende brief: Medicatie op school                 - Download hier: 'Aanvraagformulier voor medicatie op school'

- In te vullen bij een meerdaagse uitstap: Toestemmingsformulier medicatie.