Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun expertise om die leerlingen en de leraren(teams) nog beter te ondersteunen en aan hun noden tegemoet te komen.

Onze school behoort doet beroep op het ondersteuniongsnetwerk VOKAN.

Meer info:  -  brief aan de ouders

- folder VOKAN

In Vlaanderen bestaan er verschillende ondersteuningsnetwerken, waaronder ondersteuningsnetwerk Voorkempen Antwerpen Noord, kortweg VOKAN. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

Een 100-tal scholen voor basisonderwijs en ongeveer 50 scholen voor secundair onderwijs vormen samen met 7 scholen buitengewoon basisonderwijs en 5 scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding het ondersteuningsnetwerk ‘VOKAN’.

Visie

VOKAN  wil vanuit de kracht van het samenwerken iedereen ten volle laten ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden voor een mooie toekomst. Hierbij hanteert men niet de norm als leidraad, maar wel het eigen functioneren, de eigen veerkracht en het eigen welbevinden van elk individueel kind, individuele leerkracht en de groepen waarbinnen zij functioneren.