Klimaatactieplan van de gemeente Ranst


De gemeente Ranst gaat de uitdaging aan om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40% te verminderen. En lanceert daarvoor de Atmosfeermakers.

 

Gemeente Ranst ondertekende het burgemeestersconvenant 2030: we gaan de uitdaging aan om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40% te verminderen. Daarvoor hebben we de hulp van de inwoners van Ranst nodig. Enkel samen kunnen we dit bereiken! Inwoners kunnen meeschrijven aan het klimaatactieplan van de gemeente en zo bepalen welke acties nodig zijn om ons doel te bereiken.

We kunnen ook jouw hulp gebruiken bij het verspreiden van deze boodschap zodat we zoveel mogelijk inwoners van Ranst de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen over volgende 4 thema’s:

  • ·          Klimaatvriendelijke mobiliteit:                    27/10/2021 en 10/11/2021
  • ·          Omgaan met groen en water:                      24/11/2021 en 08/12/2021
  • ·          Lokale en circulaire consumptie:                 12/01/2022 en 26/01/2022
  • ·          Klimaatbestendige wijken:                          09/02/2022 en 23/02/2022

De groepssessies zijn steeds op een woensdag en starten om 19u in de bibliotheek van Ranst (Gasthuisstraat 17, 2520 Ranst). Mensen kunnen zich inschrijven voor één of meerdere thema’s. Het is wel de bedoeling dat je op beide avonden van een thema aanwezig kan zijn.

Inschrijven kan door contact op te nemen via

-           Mail: stien@avansaregioantwerpen.be

-           Telefonisch: 0486 04 26 54

Voor meer info kan je Stien of Sofie contacteren of alvast eens een kijkje nemen op de website van atmosfeermakers.