Hoe komen we tegemoet aan het leerrecht van onze kinderen?

In eerste instantie promoten we voor al onze kinderen dat ze zoveel mogelijk buiten spelen. Zeker voor onze kleuters is het spelen een rijke vorm van ‘leren’ en kan je dit als ouder natuurlijk ook mee sturen.

Voor onze leerlingen van de lagere school zullen de ouders, via mail, een weekplanning doorgestuurd krijgen. Hierin zijn een heel aantal taken opgenomen om er voor te zorgen dat kinderen niet in een ‘vakantiemodus’ geraken. Voor onze kinderen is dit een gekende manier van werken waarbinnen we de verantwoordelijkheid voor hun leerproces bij hen leggen. De taken die ze krijgen kunnen ze individueel en zelfstandig verwerken. Wij voorzien een werktijd van ongeveer 2 uur per dag. Hier schuilt uiteraard ook een verantwoordelijkheid voor de ouders om ervoor te zorgen dat de gelegenheid er is om dit werk te doen. Een vaste dagstructuur biedt hierbij rust en duidelijkheid. Ook werd er een leesbingo meegegeven om kinderen te stimuleren om zeker dagelijks te lezen. Er zullen ook verplichte bewegingstussendoortjes voorzien worden. ;-)

Om te vermijden dat leerlingen achterop geraken in hun leertraject kun je in de mate van het mogelijke alternatieve vormen van leren organiseren. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt. Het gaat eerder om het inoefenen van reeds aangebrachte leerstof en vaardigheden. We gaan in 'onderhoudsmodus' om zoveel mogelijk leerverlies te voorkomen.

We willen onze kinderen dus scherp houden. Leerkrachten engageren zich om zinvolle taken te bezorgen via opdrachten in de werkboeken, werkbladen, Bingel, … Alle mogelijke middelen zullen bekeken worden en ingezet worden. Op het einde van de week worden de nodige verbetersleutels toegestuurd en vragen we aan kinderen om hun taken zelfstandig te verbeteren met een groene pen.

Van de kinderen die afgelopen vrijdag afwezig waren, liggen alle materialen klaar op school. Deze kunnen maandag tussen 8.00u en 17.00u afgehaald worden.

Vanuit hun professionaliteit zal er ook na de paasvakantie ten volle ingezet worden op het behalen van alle nodige leerplandoelen en eindtermen.

Vijf weken jongleren met kroost en thuiswerk, hoe doe je dat? Pedagoge Mommaerts: "Er is tijd samen en tijd alleen"

Omgaan met conflicten binnen het gezin in tijden van corona.

Planningen en materialen:

Kleuters

Wij voorzien voor ouders enkele mogelijke opdrachtjes voor kleuters:

 * Enkele knutselideetjes en interessante links.

 * Enkele werkblaadjes waaruit jullie een keuze kunnen maken.

* Enkele kleurplaten.

* Leuke activiteiten op kiddicolour.com

Een leuke BEREjacht, gemaakt door Andreas (L6):

- Uitleg in een notedop 

- Bereleuk MAGJE van André Congé, invulblad

Bewegingstussendoortjes voor groot en klein.

Bewegingstussendoortjes deel 2.

Bewegingstussendoortjes deel 3.

 

Eerste leerjaar
 
* Weekplanningen:
         - Tijgerwerk week 1
         - Tijgerwerk week 2
         - Tijgerwerk week 3
 
* Eventuele werkbladen, links, hulpmiddelen,...:
        - Brief met toelichting voor de ouders
 
* Correctiesleutels:
       Week 1
       Week 2
     - Verbetersleutels
       Week 3
     - Verbetersleutels
 
Tweede leerjaar
 
* Weekplanningen:
         - Schema week 1
         - Schema week 2
         - Schema week 3
 
* Eventuele werkbladen, links, hulpmiddelen,...:
        Week 2
      - Studio Marcel prenten
      - Werkblad Taal alfabet
      - Werkblad WO dagen en maanden
      - Werkblad rekenen
       
        Week 3
      - Werkblad 1 Rekenen
      - Werkblad Taal (Lees, loop & kleur)
      - Prent Paashaas
 
* Correctiesleutels:
        Week 1 
 
        Week 2
      - Alle correctiesleutels week 2
 
        Week 3
      - Correctiesleutels moetjes week 3
      - Correctiesleutel Tafelboekje
      - Correctiesleutel Bundel met herhalingsoefeningen van blok 8 
 
Derde leerjaar
 
* Weekplanningen:
        - Schema week 1
        - Schema week 2
        - Schema week 3
 
* Eventuele werkbladen, links, hulpmiddelen,...:
       Week 2
     - Recepten
     - Stoel maken
     - Tussendoortjes
       Week 3
     - Bankoverval computer
     - Bankoverval tablet
     - Bewegingsspel klok
     - Inhoudsmaten
     - Lengtematen
     - Spelletjes maaltafels
     - Temperatuur
     - Tussendoortjes 2
 
* Correctiesleutels:
       Week 1
  - Verbetersleutels rekenen, taal en spelling 
       Week 2
  - Werkboek rekenen
  - Werkboek taal
  - Werkboek spelling
      Week 3
  - Inhoudsmaten - verbetersleutel
  - Lengetematen - verbetersleutel
 
Vierde leerjaar
 
* Weekplanningen:
       - Schema week 1
       - Schema week 2
       - Schema week 3
 
* Eventuele werkbladen, links, hulpmiddelen,...:
       - Leesveld
        Week 3
       MAGJE - Verstopte kameleon
       REKENEN VERRIJKING 1 Op wintersport
       REKENEN VERRIJKING 2 Overal vormen
       REKENEN VERRIJKING 3
       REKENEN Verrijkingsproject Het oude Egypte
       Spelling - MOPJES invullen
       TEKEN de katten van oma
       TEKEN de lente
       TEKEN een robot
       TEKEN een schatkaart
       TEKEN een uitvinding
       TEKEN planten en bloemen
       TEKEN vlinders
 
* Correctiesleutels:
       Week 1
      - Rekenen CS week 1
      - Rekenen Tafelboekje CS week 1
      - Stappenblok p. 76 CS
      - Stappenblok p. 79 CS
      - Taal Homoniemen en synoniemen CS
      - Woordpakket 15 CS 
       Week 2
      - CS Rekenen week 2
      - CS Schoonschrift p. 36 - 37
      - CS Spelling wb. p. 47 - 48
      - CS Taal wb. p. 32 - 35
      - CS Tafels week 2
       Week 3
      - CS rekenen week 3
      - CS schoonschrift p. 38-39
      - CS spelling - mopjes invullen
      - CS spelling stappenblok p.. 69
      - CS tafelboekje
      - CS W.O. p. 38
 
Vijfde leerjaar
 
* Weekplanningen:
      Week 1 
       - Schema week 1 voor Ryan, Loren, Lore, Lena en Michalina
       - Schema week 1 voor Tessa, Lara en Amber
       - Schema week 1 voor alle anderen
      Week 2
       - Schema week 2 voor Ryan, Loren, Lore, Lena en Michalina
       - Schema week 2 voor Tessa, Lara en Amber
       - Schema week 2 voor alle anderen
      Week 3
       - Schema week 3 voor Ryan, Loren, Lore, Lena en Michalina
       - Schema week 3 voor Tessa, Lara en Amber
       - Schema week 3 voor alle anderen
 
* Eventuele werkbladen, links, hulpmiddelen,...:
       Week 1
      - Werkblaadje woordpakket 12 en 13
       Week 2
      - Frans: Unité 9  ;  unité 10  ; unité 11
      - Werkblaadje di. 24/3werkblaadje voor Tessa en Amber
      - Werkblaadje do. 26/3  ;  werkblaadje voor Tessa en Amber
       Week 3
       - Herhaling Frans U1-U4
       - Inoefenen cijfers Frans
       - Unité 12
       - Unité 13
       - Sjabloon tshirt tekenen 
       - voorbeeld tshirt tekenen juf
       - Werkblaadje Wiskunde 31 maart
       - Werkblaadje Wiskunde 2april
 
* Correctiesleutels:
       Week 1
       - Verbetersleutels opdrachten week 1
       Week 2
       - Verbetersleutels opdrachten week 2
 
Zesde leerjaar
 
* Weekplanningen:
      - Schema week 1
      - Schema week 2
      - Schema week 3
 
* Eventuele werkbladen, links, hulpmiddelen,...:
      - Planningsdocumenten
      - Werkbladen week 1
             - WORD-versie week 1
        Week 2  
     - Planningsdocumenten
             - WORD-versie week 2
         Week 3
      - Planningsdocumenten
              - WORD-versie week 3
     - Werkbladen Frans: regelmatige en onregelmatige werkwoorden
 
* Correctiesleutels:
       Week 1
     - Verbetersleutels opdrachten week 1
     - verbetersleutels opdrachten week 2